Til  forside Til  kan vi  Til  bor vi  Min systue ser ud som på billederne
Fra indgang (vest)
Mod indgang højre side (syd)
På tværs (nord)
Mod indgang venstre side (sydøst)
På tværs (syd)
Mod indgang (sydøst)